Hjälpande hand

behöver du "ett par extra händer", t.ex. hjälp med kaffe- eller lunchbjudning, hjälp med examensfesten eller dylikt.

Hjälpande hand