Historien om Tant Torborg

Startsignalen blev det behov av trygg, bekant och mångsidig hemtjänst som jag såg hos många äldre. Märgen i verksamheten är alltså hemhjälpstjänster till äldre. Jag är utbildad närvårdare och blev utexaminerad i maj 2016.

En annan del av verksamheten är kontorstjänster till företag som behöver hjälp med t.ex. fakturering och löneräkning.

Historien om Tant Torborg