Hemservice

  • sällskap occh assistans vid uträttande av ärenden ss. läkarbesök
  • väntjänst och en stunds sällskap i hemmet eller vid utevistelse
  • hjälp med matlagning
  • butiksbesök
  • personlig hygien
  • att hålla hemmet rent och snyggt
  • tillsynsbesök
Hemservice