Bemer fysikalisk vaskulärterapi

Bemer fysikalisk vaskulärterapi stimulerar nedsatt blodcirkulation i de minsta blodkärlen (mikrocirkulation) och stöder på så sätt upprätthållande och återuppbyggande av god hälsa. I Bemer vårdenheternas dag- och nattprogram används den i sitt slag helt unika Bemersignalen.

Läs mer här

Bemer fysikalisk vaskulärterapi